^Vissza a lap tetejére
Contact Information
Telephone: +36 20 911 0504
e-mail:info@robitbt.hu

RoBIT számítástechnikai BT

Ügyviteli szoftverek, több mint 20 éve a piacon.

 • 1 Adatmágus-eszköz program

  Tárgyi eszköz és immateriális javak nyilvántartása, Értékcsökkenés számítás. Tárgyi eszközök, immateriális javak nyilvántartása, Számviteli törvény és adótörvény szerinti ÉCS. számítás, Érték növelés, érték vesztés, visszaírás, eladás, selejtezés. Maradvány érték kezelés Könyvelési feladás (lista és XML fájl), Nyilvántartási karton. Leltár lista Rendszer: Microsoft Windows 9x/ME/NT/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
  Bővebben...
 • 2 Adatmágus-pénztár program

  Házipénztár kezelő program. Házipénztár nyilvántartás, időszaki pénztárjelentő, rovancs, kiadási/bevételi bizonylat nyomtatás Pénztár bizonylatok rögzítése, nyomtatása. Partner adatbázis kezelése, Integrálható a WSZAMLA számlázó programmal....
  Bővebben...
 • 3 Adatmágus-kontir könyvelő program

  Kettős könyvvitelt vezető KFT -k, betéti társaságok, társadalmi szervezetek és könyvelő irodák számára. 20 éve használják, a felgyülemlett felhasználói tapasztalatok alapján folyamatosan fejlesztett kiemelkedő minőségű szoftver. Napló lista, Könyvelési karton, Főkönyvi kivonat, Vevő-szállító analitika, ÁFA kimutatás(xx65 bontásában), ÁFA arányosítás Mérleg, ......
  Bővebben...
 • 4 Adatmágus-számla program

  Cikk adatbázis karbantartás, Vevő adatbázis karbantartás, Számla készítés, Testre szabható számla formátum, Többnyelvű számla formátum is kialakítható, "Csekkes" számla készítés lehetséges, LOGO megjelenítés lehetséges, Boriték nyomtatható, Integrálható a házipénztár kezelő programmal
  Bővebben...
 • 5 ROBIT BT

  Több mint 20 éve a piacon, több száz elégedett ügyfél. Szoftver fejlesztés egyedi igények szerint, univerzálisan használható kész kiforrott ügyviteli programok. Megbízható, kölcsönös előnyökre törekvő üzleti kapcsolat, korrekt árak.
  Bővebben...

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Robit Bt., mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Felhasználóink személyes adatainak biztonsága fontos számunkra, kiemelten fontosnak tartjuk ügyfeleink információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Kérésére tájékoztatást adunk az Önre vonatkozó, általunk kezelt adatokról, az általunk vagy rendelkezésünk szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Robit Bt. kezeli a vele ügyfélkapcsolatba kerülő, termékeit felhasználó, szolgáltatásait igénybevevő, közvetlenül hírleveleire feliratkozott vagy a szerződésekben kapcsolattartóként megadott természetes személyek adatait.

A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Törlés esetén az adatok nem lesznek újra helyreállíthatók, de a törlés nem vonatkozhat a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a jogszabály által előírt időtartamig megőrzünk.

Az adatkezelés a következő célok érdekében történhet: az üzleti szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumok, számla kiállítása, kapcsolattartás az Ügyféllel, az Ügyfél tájékoztatása az általunk fejlesztett, forgalmazott szoftverekkel, nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban, az Ügyfél szerződésszegése esetén a Robit Bt. jogainak érvényesítése.

A Robit Bt. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak, bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

Az adatkezelésre és feldolgozásra, valamint az adatok megismerésére kizárólag Robit Bt. munkatársai jogosultak a fentiekben meghatározott célból és mértékig. Az adatkezelésében közreműködő személyeket az általuk megismert adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli.

Külsős adatfeldolgozók kizárólag az adatkezeléshez szükséges technológiai megoldásokat biztosítják a Robit Bt. számára. Az általuk kezelt, felügyelt informatikai rendszerekben tárolt, kezelt személyes adatokat illetően saját adatkezelést nem valósítanak meg. Az informatikai rendszerekben tárolt személyes adatokat nem használhatják fel sem saját, sem harmadik fél javára, azokat nyilvánosságra nem hozhatják.

A http://robitb.hu, illetve http://adatmagus.hu internetcímen elérhető honlapunkon használt sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk a honlap kényelmes használatának biztosítása. A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával ezek a sütik automatikusan törlődnek a látogató számítógépéről. A honlapunkat meglátogatók ip címének tárolása azt a célt szolgálja, hogy az esetleges visszaélési kisérletek elkerülhetők, visszakövethetők legyenek.

A tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Robit Bt. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Facebook Twitter Google Bookmarks RSS Feed 

COPYRIGT Dizájn: CONSULTING SERVICESS FREE JOOMLA TEMPLATES